Започна изплащането на гарантираните суми в КТБ на Сдруженията на собствениците по проекта за Енергийно обновяване на българските домове

Гарантираните си средства лицата  ще могат да получат от съответните обслужващи банки от 8 януари

„Енергийно обновяване на българските домове”

Днес, 8 януари, Министерството на регионалното развитие и благоустройството информира, че Сдруженията на собствениците със сключени споразумения за финансова помощ по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. с доверителните сметки в КТБ АД  имат начислени гарантирани суми, подадени от КТБ АД. Гарантираните си средства лицата ще могат да получат от съответните обслужващи банки от  08.01.2015 г.

В отговор на изпратени писма от МРРБ до КТБ АД и до Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), с които МРРБ потвърди отказа си от права по сметките на Сдруженията на собствениците, наложените в полза на министерството блокировки бяха вдигнати.

Поради технически софтуерни проблеми при обмяната на данните за влоговете между КТБ АД и ФГВБ, информацията за вдигане на блокировките не можа да достигне до ФГВБ веднага и да се изпрати до изплащащите банки.

От вчера, 07.01.2014 г., информацията за освобождаване на гарантираните сумите в полза на Сдруженията на собствениците беше препратена на изплащащите банки и гарантираните суми са предоставени на разположение на Сдруженията на собствениците.

 

Споделете: