Търси се място за най-новия лесопарк в София

Създаването на нов парк е част от инициативата „София – зелена столица“

1

Фондация Група Град стартира набирането на предложения за място в София за изграждане на нов, демонстрационен парк в столицата.

До 20 ноември свои парцели, годни за залесяване, могат да предложат граждани, бизнесмени, бизнес-организации и общински администрации, които желаят да допринесат за подобряване на екологичните показатели на столицата.

Важно условие е терените да са предназначени за озеленяване според предвижданията на ОУП на гр.София и да представляват част от зелените територии, свързващи центъра на града с околните планински масиви – така наречените „зелени клинове“ на София. Ангажиментът на фондацията е да залеси терена в рамките на дарителски проект за изграждане на нов, демонстрационен парк, който ще бъде предоставен на Столична община в полза на гражданите на столицата.

Създаването на нов парк в София е част от инициативата „София – зелена столица“. Тя стартира през есента на 2015 година като коалиция на 23 организации – неправителствени структури, граждански сдружения и инициативи, нестопански браншови сдружения. Всички те са обединени от общата кауза – преодоляване на тежките екологични проблеми на София и оползотворяване на нейния огромен природен ресурс.

2

Засаждането на нови дървета в и около София е от критично значение за справяне с тежкото замърсяване на въздуха в града. Едно широколистно дърво абсорбира от своя район около 1 тон въглероден диоксид през своя живот (средно, с известни различия според вида).

Наред с това дървесната растителност спомага за поглъщането на шумовото замърсяване в градската среда, укрепва почвите, допринася за развитието на биоразнообразието. Наличието на дървета в града намалява така наречения ефект на топлинния остров (по-високи температури в централната част на града в сравнение с околностите), което особено през летните месеци означава намаляване на потреблението на енергия и по-комфортна градска среда.

Залесяването на нов парк в София може да насърчи преобразяването на всички изоставени и пустеещи зелени площи на територията на София. То би могло да прерасне в амбициозна няколкогодишна програма на столицата за засаждането на 1 милион дръвчета, обединявайки усилията на Столична община и жителите на града. Подобни инициативи („1 million trees”) вече действат в Ню Йорк, Шанхай, Денвър, Солт Лейк сити, Лондон (Канада) и др.

Споделете: