Стартира нова магистърска програма по „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност”

Програмата е съвместен проект на Fibank и ВУЗФ

FibankОсновната цел на програмата е да отговори на нуждите на бизнеса от практически ориентирано образование, базирано на съчетание от академични знания и практически опит

Съвместната програма на Fibank (Първа инвестиционна банка) и Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) предоставя практически умения в различни области като:

  • организацията и управлението на банковата дейност;
  • предоставянето на пълно банково обслужване на различните пазарни сегменти;
  • управлението на финансовите рискове и проблемни активи, банковите и финансови системи, електронните борси, алтернативните инвестиции, международните финансови организации.

1Новата магистърска програма ще гарантира икономическо образование с най-високо качество и практическа насоченост, благодарение на:

  • обучение, основано на реални бизнес казуси и усвояване на знания, умения и компетенции, приложими в практиката на банковия и финансов сектор;
  • интерактивен и резултатно ориентиран подход на преподаване;
  • споделяне на знания и опит между участниците и създаване на устойчиви професионални контакти чрез работа в групови проекти и по реални работни казуси;
  • лектори практици – доказани експерти, сред които и такива с богат опит в реалния банков бизнес в една от най-големите банки в България –

В програмата „Банков мениджмънт и инвестиционна дейност” ще преподават утвърдени имена от академичната сфера: доц. д-р Даниела Бобева, доц. д-р Вержиния Желязкова, г-н Маню Моравенов и г-н Божидар Аршинков.

Към академичните преподаватели  се присъединяват и доказани професионалисти от екипа на Първа инвестиционна банка: д-р Валентина Григорова–Генчева – Директор „Злато и нумизматика”, Росица Тонева – Директор „Управление на човешкия капитал”, Чавдар Златев – Директор „Корпоративно банкиране”, Ивайло Иванов – Директор „Проблемни активи”, Теодор Петров – Директор „Картови разплащания”, Д.ист.н Иля Прокопов – Главен специалист „Злато и нумизматика”, Емилия Димитрова – Мениджър „Банкиране на дребно”, Александър Тодоров – Главен специалист „Развитие на УЧК”.

Магистърската програма е подходяща както за икономисти, така и за хора, без икономическо образование. Обучението за икономисти е с продължителност от 2 семестъра, а за неикономисти семестрите са 3, като първият е подготвителен и може да се провежда дистанционно.

За магистърската програма „ Банков мениджмънт и инвестиционна дейност” могат да кандидатстват завършилите висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с общ успех “добър” или по-висок.

Етапите на класиране са два: първият е класиране по документи, а вторият – класиране на база проведено събеседване.

Допълнителна информация ще откриете на уеб страницата на магистърската програма: http://vuzf.fibank.bg/

 

Споделете: