Започва изграждането на Северната скоростна тангента в столицата

Проектът е на стойност 180 млн .лв. и  се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

Първа копка на Северната скоростна тангента

Днес, 18 февруари, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи символична първа копка за изграждането на Северната скоростна тангента, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Проектът на стойност 180 млн.лв. е с дължина от близо 17 км  и  се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013г. „Радвам се, че днес стартираме този важен проект, който бе замразен в последната година и половина. Положихме максимални усилия, заедно с моя екип, за да сме днес на това събитие и да започнем строителството“ , заяви министър Павлова.

Тя отбеляза, че тангентата е от стратегическо значение за  столицата, за икономическото развитие на града, за неговото разширение. „ Аз възприемам тази тангента като вътрешно околовръстно  шосе на града, което  ще свързва не само кварталите, но ще даде възможност трафикът, който минава през и около София, да бъде изведен, с което ще осигурим безопасно движение и сигурност на гражданите“, посочи министърът.

Министър Павлова обясни, че по протежение по тангентата ще има  18 съоръжения като пътни връзки, пътни възли, които ще осигурят по-добра връзка на хората от районите.

Съоръжението осъществява  и свързването на София с четири автомагистрали: автомагистрала „Тракия“, автомагистрала „Хемус“, автомагистрала „Люлин (Западната дъга) и бъдещата автомагистрала „Калотина“. С изграждането на Тангентата ще се осигури връзка между няколко европейски коридори – от и с Гърция, Румъния, Република Македония и Сърбия.

Изграждането на това сложно като изпълнение пътно съоръжение ще доведе до равномерно разпределение на трафика между новото трасе и Софийския околовръстен път и ще допринесе за намаляване на шума, вибрациите и вредните емисии, отделяни до момента.

Министърът Павлова изрази надежда обектът да бъде изпълнен до началото на месец декември и пожела на строителите да работят качествено и съгласно утвърдените в графика срокове.

Министър Лиляна Павлова благодари на собствениците на имоти, с които е сключено споразумение за справедливо обезщетение на земите, което е дало възможност тангентата да се строи. „За съжаление предишното правителство прие цени на земята, които не устройваха собствениците, които обжалваха процедурите и спираха строежа. Благодарение на усилията ни се споразумяхме за средни цени, които са много по-справедливи и близки до средните  пазарни цени за района“, каза още регионалният министър.

„Започваме строителството на първите 3 км, а в близките седмици на още толкова“.  Павлова допълни, че до момента са сключени общо 193 споразумения със собственици на земи. Има и имоти, чиито отчуждения продължават. Около 20 млн.лв. ще струват отчужденията, като голяма част от тях ще се покрият от програмата.  „Надявам се с усилията на всички да се справим и наваксаме огромното закъснение от година и половина, което имаме“, изрази надежда регионалният министър.

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров изказа своите благодарности  на собствениците на имоти, с които са сключени споразумения. „Здравият разум надделя и започваме този уникален път. Днес правим първа  крачка, надявам се да го завършим в срок. В това поне сме силни и се надявам след 10 месеца да открием участъка за ползване“, заяви инж. Лазаров.

Споделете: