Възход и нови мащаби за специализираното изложение Архитектурно-строителна седмица 2019 г.

Форумът ще се проведе от 6 до 9 март в Интер Експо Център, София

Година на триумфален възход и нови мащаби ще бъде 2019 г. за най-голямото бизнес събитие за сектора на строителството в България – Архитектурно-строителна седмица.

Най-мащабното след 2008 г. издание на строителния форум на България ще се проведе от 6 до 9 март 2019 г. в Интер Експо Център, София.

Бизнес събитието ще разгърне капацитета си в три изложбени зали, а участниците ще разположат щандовете си върху площ от над 8500 кв.м.

Показателен за перспективите пред АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА е фактът, че още в края на 2018 г. 70% от капацитета е бил зает от български и чуждестранни участници, сред които международни компании от Германия, Италия, Турция, Румъния, Полша, Китай и др.

Организаторите допълват: „През своята 19-годишна история изложението премина през периоди на изключителен подем и през такива на стагнация в пазара. След кризата ААрхитектурно-строителна седмица отбелязва осезаем възход. За първи път през настоящото десетилетие форумът достига подобни мащаби“.

„Дяволът е в детайлите“; прецизното сегментиране

Сред основните елементи във формулата на успеха в предстоящото издание компаниите посочват елемента „прецизно сегментиране“, което организаторите са заложили в своята концепция.

Чрез този подход ще бъдат създадени отделни тематични зони, в които според сектора на своята дейност ще бъдат обединени българските и международните участници. Това без съмнение ще създаде условия за още по-добра бизнес комуникация и улеснение на посетителите.

Във фокуса си форумът за енергийно-ефективно, екологично и функционално строителство, поставя потенциала на съвременното строително оборудване и проектиране, технологии и инструментариум, довършителните дейности, интериорните материали и технологии, модерното вертикално планиране и ландшафт и индустриалното строителство.

Сред акцентите ще бъде и софтуерът, BIM, виртуалната реалност и реалното приложение на 3D-принтирането в рамките на строителния сектор. И тъй като високите технологии са навсякъде, те намират и все по-масово приложение в офисното, жилищното, ваканционното и индустриалното строителство.

Партньорите – в основата на успеха

За положителните тенденции организаторите отчитат активната дейност на авторитетните браншови организации, с които си партнират. С желанието на Архитектурно-строителна седмица да бъде представен целият потенциал на съвременното строителство, през последната година те са съсредоточили усилията си върху надграждането на дългогодишните бизнес партньорства и изграждане на нови.

Във форума с пълния си капацитет се включват браншовите организации – Камарата на архитектите в България (КАБ), Камарата на строителите в България (КСБ), Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП), Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Сдружение „Български врати, прозорци и фасади, Български съвет за устойчиво развитие, Асоциация на професионалните озеленители в България, образователни институции.

„Съпътстващите събития са онзи елемент, който изгражда едно изложение като пълноценен професионален форум“, коментират организаторите. След концентриране на усилията в тази посока и в тясно сътрудничество с участниците и браншовите организации, Архитектурно-строителна седмица обещава, че ще се превърне както в иновационен хъб за строителството от 6 до 9 март, така и в пресечна точка за дискусии.

Това ще се случи чрез подготвяния иновативен форум, посветен на високите технологии в строителството, професионалните конференции, семинари и кръгли маси, както и демонстрации на иновативни материали, подходи и тенденции.

Като голяма допълнителна възможност за бизнеса специалистите отбелязват паралелното провеждане на АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА със SECURITY EXPO и WATER TECH EXPO – насочени съответно към сектора на сигурността и индустриалното управление на водите.

Създавайки вече близо две десетилетия оптимални условия за строителството, бизнес събитието на България за сектора ще разкрие своя потенциал от 6 до 9 март в Интер Експо Център.

Всяка компания може да заяви своето участие на buildingweek.bg.

Споделете: