Завърши вторият годишен форум за Стратегията на ЕС за Дунавския регион

Форумът, в който участва и министър Терзиева,  се проведе в Букурещ

Министър Терзиева взе участие във вторият годишен форум за Стратегията на ЕС за Дунавския регион

На 28 и 29 октомври в Букурещ, Румъния, се проведе вторият годишен форум за Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Във форума взе участие и българският министър на регионалното развитие Десислава Терзиева, съобщиха от пресцентъра на МРР.

В рамките на срещата между министрите на регионалното развитие с участието на еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хаан, Терзиева сподели българския опит при подготовката на Споразумението за партньорство. В България, при извеждането на стратегическите приоритети за следващия програмен период се отчита и значението на Стратегията за ЕС за Дунавския регион, каза в своето изявление Терзиева. При разработването на оперативните програми, специално внимание се обръща на приноса към целите на Дунавската стратегия и ключовите проекти. Министърът подчерта, че България прилага интегриран подход за регионално развитие.

Проектът „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“ е приоритетен за страната ни, заяви Терзиева. Реализирането му ще съдейства за развитието на инфраструктурата по протежение на транспортния коридор, за редуциране на риска при корабоплаване и ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на икономиките на България и Румъния. Съвместният проект между двете държави е предвиден за финансиране от Инструмента за свързаност на Европа (CEF).

Програмите за териториално сътрудничество – трансгранични, транснационални и междурегионални ще имат допълващ ефект спрямо националните програми. Те обаче ще имат съществен принос за изпълнение на целите на Дунавската Стратегия, заключи Терзиева.

В заключителния документ, приет по време на срещата на министрите на регионалното развитие, се призовават потенциалните партньори и бенефициенти да разработват проекти базирани на трансграничното, транснационалното и интеррегионалното сътрудничество. Подчертава се необходимостта от тясно сътрудничество между националните структури отговорни за Дунавската стратегия и Управляващите органи на оперативните програми, както и включването на целите на Дунавската стратегия в подготвяните от страните-членки Споразумения за партньорство с ЕК.

Споделете: