Пилотен проект на МИП ще демонстрира как се санира правилно

Дискутираха проблемите в строителния бранш на работна среща в Благоевград

ПРОФ. Д-Р АРХ. ИВАН ЕВГЕНИ ДАНОВНа работната среща, която се проведе в град Гоце Делчев и  беше организирана от областния управител на Благоевград г-н Муса Палев, бяха обсъдени  промени в нормативната база, свързани с проектирането, строителството, геодезията и кадастъра, съобщиха от пресцентъра на МИП.

Домакин на срещата беше кметът на Гоце Делчев г-н Владимир Москов, от страна на МИП присъстваха министър Иван Данов и зам.-министър Джейхан Ибрямов.

„Кметовете от Благоевградски регион да предложат подходяща сграда, която да се превърне в пилотен проект, чрез който Министерство на инвестиционното проектиране да покаже как наистина се извършва правилно саниране“, каза министър Иван Данов на среща с кметове, представители на общинската администрация и на регионалните браншови организации от Благоевградска област.

В продължилата близо три часа дискусия, министър Данов сподели, че въпреки бума в строителството,  строителният бранш през последните две десетилетия е бил неглижиран, в резултат на което в момента е неконкурентноспособен. Като сериозни проблеми в проектирането той очерта качеството му, неразбирането на процеса на управление на проектите, силно усложнената процедура за проектиране, фактът, че понякога проектът струва повече от изграждането на самия обект.

Според министър Данов, една от причините инвеститорите да избягват България, където данъчните условия са най-благоприятни, е непредвидимостта на скроковете на разрешителните режими по Закона за устройство на териториите.  Затова сега се подготвят бързи промени, с които да се опростят процедурите, но решението е пълната подмяна на ЗУТ.

Единодушно беше мнението на всички участници в срещата, че в сегашния си вид ЗУТ създава, а не решава проблеми. Пет години след влизането на България в Европейския съюз, този закон не е синхронизиран с европейското законодателство. Това рефлектира върху широк спектър в нормативната база, защото ЗУТ е свързан и кореспондира с още 84 закона. Рефлектира и върху подготовката на инженерни кадри. „Ние не можем да усвоим средства от ЕС заради липса на капацитет”, заяви министърът.

В сегашния си вид ЗУТ третира като равностойни по отношение на изискванията несъизмерими като обем и сложност стоителни обекти. Подготвяните промени ще разделят в две категории обектите, за част от които ще има информационен режим, а за големите обекти ще се произнася квалифициран експертен съвет, поясни Данов.

За да помогне на строителния бизнес да се върне на чуждестранни пазари, където българските строители са имали добър авторитет, правителството обмисля вариант за създаване на държавно строително предприятие, съобщи министър Данов. Това се налага, тъй като нито една българска строителна компания няма капацитет да участва в търгове за големи обекти.

Въпросът, който особено вълнува общинските кметове, е изработването на Общите устройствени планове и условията за финансиране. В тази връзка министър Данов поясни, че за следващата година се предвидени 5 млн. лв. Ще се търси дофинансиране на процеса, за да може всички общини да направят навреме ОУП. Той предупреди кметовете да ускорят процедурата, защото без ОУП общините нямат право да издават строителни разрешения. Министър Данов се ангажира лично да съдейства за усвояване на средства за ОУП от бюджета за 2013 г. за общини като Банско, които имат готовност със задание и избран изпълнител.

Другата тема, която е особено актуална за местната власт, е изработването на кадастралните планове. Кметовете споделиха, че както ЗУТ и Закона за обществените поръчки, така и кадастърът създава безброй проблеми. Министър Данов също е на мнение, че кадастърът е в плачевно положение – не отговаря на нотариалните актове, аналоговият и дигиталният варианти не съвпадат, собствеността на гражданите не е защитена без кадастър.

През следващата година за работа по кадастъра България ще получи едва 10 млн. лв. европейски средства, само защото не е в състояние да усвои повече поради липса на капацитет. Процесът на изготвяне на кадастър трябва да приключи за около три и половина години, но това ще бъде голямо предизвикателство, тъй като през последните 4 години почти не са заделяни средства. Министър Данов съобщи, че процедурата за получаване на кадастрални скици ще бъде максимално опростена за гражданите чрез създаване на терминали на Агенцията по кадастър в офисите на Агенцията по вписванията и в почти всички общини.

Областният управител Муса Палев се ангажира да посредничи на кметовете при решаване на проблемите, свързани с изработването на ОУП. Той заяви, че поредицата от организираните от него срещи на местната власт с министри и техните екипи ще продължи. Ще се спази вече създадената традиция всяка среща да бъде домакинствана от различна община в област Благоевград.

 

Споделете: