Предимно еднофамилни къщи са въведени в експлоатация през 2-то тримесечие на тази година

Общо 561 са новите сгради, а спрямо същия период на предходната година е отбелязан  ръст с 1.6%

Най-вече еднофамилни жилищни сгради са въведени в експлоатация в периода март-юни т.г.По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. е 561.

Спрямо второто тримесечие на 2012 г. сградите са с 9 повече (или с 1.6%), а регистрираното увеличение на новопостроените жилища е с 5.4%, или 134 жилища.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2013 г. със стоманобетонна конструкция са 72.5%, с тухлена – 25.8%, с „друга” – 1.4%, и с панелна – 0.2%. В сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се наблюдава увеличение само на дела на тухлените сгради.

Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (69.7%), следвани от жилищните кооперации (18.9%), и в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. броят им нараства съответно с 32 и 13, докато новопостроените вили и сгради от смесен тип намаляват съответно с 29 и 8.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 121 сгради с 592 жилища в тях, Бургас – 105 сгради с 1 001 жилища, и Пловдив – 48 сгради със 179 жилища

Близо половината от новопостроените жилища са с две стаи (46.6%), следвани от тези с три стаи (28.2%). Спрямо второто тримесечие на 2012 г. е отчетено увеличение на едностайните, двустайните и жилищата с четири и пет стаи и намаление на жилищата с три и шест и повече стаи. Запазва се структурата на жилищния фонд с преобладаващ дял на двустайните и тристайните жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през второто тримесечие на 2013 г. е 213.2 хил. кв. м, или с 0.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2012 година. Жилищната площ също се увеличава с 2.0% и достига 139.3 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.9 кв. м през второто тримесечие на 2012 г. на 81.1 кв. м през същото тримесечие на 2013 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Силистра – 174.8 кв. м, и София – 150.8 кв. м, а най-малка – в областите Благоевград – 56.3 кв. м, и Плевен – 58.9 кв. метра.

Споделете: