Продължава строителството на детска градина в ж.к. Дружба на столицата

Очаква се детското заведение да бъде завършено през м. ноември

След като в края на м. май  проверяваща комисия установи изоставане от графика на строителните дейности от страна на фирмата -изпълнител, изграждането на нова сграда за 2 групи към столичното ОДЗ №13 „Калинка” в ж.к. „Дружба 1” продължава, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

На изпълнителя бе съставен констативен протокол за забавянето и е отправено предупреждение, че ще бъдат наложени неустойки при неспазване на заложените в договора срокове за изпълнение.

От началото на месец юни експерти от дирекция ЖОСТЕЕ на Столична община и от район „Искър” ежедневно проверяват текущите строителни дейности и към момента графикът за строителство се спазва стриктно. Съгласно заложените в договора срокове, изграждането на новата пристройка към ОДЗ №13 трябва да приключи в средата на септември.

Предвижда се детското заведение да отвори врати през ноември и да приеме 60 от чакащите за места деца в „Дружба“.

Изпълнител на строителството на сградата към ОДЗ №13 е „ЛЮКО – К” ООД. Договорът за строителство е сключен на 12.03.2013 г. и е със срок на изпълнение 180 календарни дни. Стойността на изграждането на обекта е 697 768 лв. с ДДС, финансирани от Министерство на труда и социалната политика по проект „Социално включване чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община”.

Новопроектираната двуетажна постройка е за една яслена и една градинска група, като за всяка от тях са предвидени самостоятелен вход, занималня, спално помещение, санитарен възел, гардеробна, офис за храна и помещения за персонала.

В сутерена на сградата ще бъде изпълнен плувен басейн и обслужващи и складови помещения, а на третия етаж ще бъдат разположени административната част, кухнята и малка актова зала. Общодостъпната среда е осигурена чрез външни рампи. По проект ще бъдат изградени две детски площадки за игра на открито и ще се изпълни вертикална планировка и озеленяване на прилежащото дворно пространство.

На съществуващата сграда на ОДЗ №13, в която се помещават 9 групи, ще бъде извършена подмяна на дограма и ремонтно-възстановителни работи, заложени в Програмата за модернизация на детски и учебни заведения на Столична община за 2013 г. По време на ремонтните дейности, които ще бъде реализирани през месец август, децата посещаващи детската градина, ще бъдат пренасочени към ОДЗ №4.

От началото на годината е стартирало изграждането на общо седем нови детски градини на територията на София в районите „Лозенец”, „Искър”, „Оборище”, „Надежда” и „Красно село”. През следващата седмица се предвижда откриването на строителни площадки на още четири детски заведения в с. Кумарица в район „Нови Искър“, с. Герман в район „Панчарево“, в „Младост” и в „Оборище”.

Споделете: