Центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища ще строи Столична община

Проектът е на стойност около 10 млн. лв. и се финансира по ОПРР

Столична общинаТринадесет Центрове за настаняване от семеен тип и три Защитени жилища в осем района на столицата ще бъдат разкрити в столицата, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Обектите ще се реализират по проект „Изграждане на социална инфраструктура, подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община” по Оперативна програма „Регионално развитие” на стойност 9 758867.24 лв..

Избрани са фирмите – изпълнители по проекта. Извършва се подготовка на терените за стартиране на строителните дейности на 14 обекта – 14 центрове за настаняване от семеен тип и защитено жилище.

В Центровете за настаняване от семеен тип и Защитените жилища ще се предоставят оциални услуги за деца до 18 години в риск от социално изключване.

Проектът е в унисон с политиката на Столична община в областта на социалните услуги за деца и е насочен към превенция на изоставянето, развитието на алтернативни форми на грижа, подобряване качеството на живот на децата и семейства им и повишаване на тяхното благосъстояние.

Споделете: