„Главболгарстрой“ ще строи новия „Национален музеен комплекс“ в София

Проектът ще струва с 490 хил. лв. по-малко от прогнозната стойност

Националният музеен комплекс“, наричан още българския Лувър, ще бъде строен от компанията „Главболгарстрой“, която спечели търга, като даде цена с 490 хил.лв. по-ниска от прогнозната.

От подадените общо девет оферти, до отваряне на ценовото предложение беше допусната единствено „Главболгарстрой“.

Комисията за оценка на офертите отстрани всички останали осем кандидата в процедурата поради пропуски в тръжната документация или съдържанието на предложенията за изпълнение.

Останалите кандидати бяха ДЗЗД „Галчев – Енемона“, ДЗЗД „Музеен комплекс“, „Агрогруп Екзакт“ ООД, „Ерхарт“ ДЗЗД, Консорциум „Щрабаг НМК“, Обединение „НМК 2012“, Обединение „ГЕО НИМ 2012“ и „Балканстрой“ АД.

Ценовата оферта на „Главболгарстрой“ е 23 999 999.91 лв. с ДДС при 392 156.86 лв. непредвидени разходи без ДДС. Предложението за изпълнение получи и максималните 40 точки. Прогнозната стойност на поръчката беше 20 490 903.86 лева, но без ДДС.

„Главболгарстрой“ предлага 10 месеца срок за изпълнение и гаранции 120 месеца за конструкции, 60 месеца за хидроизолации, 60 месеца за строително-монтажни работи, 60 месеца за инсталации и 24 месеца за асансьори.

Средствата за проекта „Национален музеен комплекс” ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Бъдещият Национален музеен комплекс ще се намира в сградите на   на бившето МЕИ – теренът между бул. “В. Левски” и улиците “Московска”, “19 февруари” и “Оборище”.

Музейният център ще има големи експозиционни площи, зали за гостуващи изложби, модерни фондохранилища и реставрационни ателиета с обща разгъната площ от 21 000  м².

Вътрешният двор с площ  500 кв.м  ще се преустрои в скулптурен център.

 

Споделете: