Експерти от ДНСК оценяват щетите от земетресението в Пернишко

Подробно преглеждат разрушените сгради в Перник и Радомир 

Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) изпрати 5 работни групи от експерти, които да  оценят щетите от земетресението в общините Перник и Радомир след земетресението на 22 май. Групите са създадени, за да бъде направен подробен преглед на разрушените сгради. Въпреки, че проблемът не е в компетенциите на МРРБ, групите се изпращат в помощ на отговорните институции.

Съобразно заповедта на началника на ДНСК експертите ще извършат проверка по документи и оглед на място. В Перник ще бъде направен оглед на 44 обекта, а в Радомир – на 13. Експертите ще преценят какви неотложни аварийно-възстановителни работи са необходими. В проверката ще бъдат включени количествено-стойностните сметки и строителните книжа, както и проектната документация на обектите, които са общинска собственост.

Целта е работните групи да установят и отразят обективно фактическата обстановка за нанесените при земетресението щети и нужните дейности за отстраняването им.

Споделете: