Започва специализираното изложение „Save the Planet”

Изложбата ще се проведе от 5  до 7 март в ИЕЦ – София
IEC
Утре, 5 март, заместник-министър Чавдар Георгиев ще участва в официалното откриване на конференция за управление на отпадъците, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.
Форумът  ще се  проведе  в рамките на „Save the Planet” – изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа в периода от  5  до 7 март 2014 г ., което ще се състои в Интер Експо център – София.
В работата на конференцията ще се включат и експерти от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите„ от МОСВ. Те ще представят презентации за  политиката на България по управление на битовите отпадъци, управление на биоотпадъците – новите подзаконови нормативни актове, изпълнение на целите за рециклиране на битови отпадъци  и за основните задължения на общините, свързани с политиката по управление на отпадъците в България – отчисления за депониране на отпадъци и реда и начина за утвърждаване на проекти, финансирани от натрупаните отчисления.
В конференцията ще  участват и  лектори от  Асоциация на градовете и регионите за рециклиране и устойчиво управление на ресурсите (ACR+), Европейска мрежа на специалисти по околна среда (ENEP), Съвет за изследване и технологии за енергия от отпадъци (WtERT), Българска стопанска камара, Асоциацията на  еколозите в общините в България, Столична община, Fost Plus и др.
Изложението и конференцията  „Save the Planet“ се провеждат  с подкрепата на Министерството на околната среда и водите и се организира за пети пореден път. Международното специализирано изложение „Save the Planet“ ще покаже новостите в  направленията управление на отпадъци, рециклиране и екология.

Споделете: