Започва строителството на нова детска градина и общностен център в гр. Благоевград

Проектът е финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие

Днес, 16 ноември, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов и кметът на Благоевград Атанас Камбитов ще направят първа копка на обекти по проект„Социално включване”-  детска градина и общностен център в жк. „Еленово”, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Обектите  се изграждат по проект на община Благоевград „Междусекторни услуги за ранно детско включване за деца от 0-7 години и техните родители”.

Проектът се реализира чрез проект за социалното включване на Министерството на труда и социалната политика, финансиран от Международната банка за възстановяване и развитие.

Общата стойност на инвестицията е 2 322 880 лв., като исканата безвъзмездна помощ е 1 800 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, като 12 от тях са за строителни дейности.

В общностния център ще се извършват интегрирани услуги, насочени към целеви групи – деца от уязвими етнически групи, деца неполучаващи достатъчна родителска грижа, деца със здравословни проблеми, родители в рискова възраст, без или с ниско образование, родители с деца със здравословни проблеми и родители от уязвима етническа група.

Общностният център и детската градина ще бъдат изградени в близост до VIII СОУ „Арсени Костенциев”.

Също днес ще бъде открит и обект „ Строително-ремонтни дейности в административната сграда на Областна администрация Благоевград”.

Обектът е реализиран по проект „Красива България” на МТСП на стойност 210 507 лв.

Споделете: