Започва строителството на 3 семейни центъра за настаняване и 1 защитено жилище в Ловеч

Проектите на стойност 2.5 млн. лв. ще бъдат реализирани по Оперативна програма „Регионално развитие“

Днес, 13 ноември, министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи първа копка на три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище за деца и младежи в Ловеч (на входа на жк „Здравец”).

Обектите се реализират в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България” по проект „Детство за всички”.

Центровете и жилището ще бъдат построени по Оперативна програма „Регионално развитие”. Общата стойност на проекта, по който бенефициент е община Ловеч, е над 2.5 млн. лв.

След първата копка на социалните обекти,  министър Младенов ще посети Центъра по трудова заетост за възрастни с интелектуални увреждания в града.

Споделете: