Изграждат малки пътища с фрезования при ремонтите на магистралите асфалт

Местните власти, които желаят да получат материала, трябва да заявят това в Националното сдружение на общините

Брифинг

Днес, 12 май, на брифинг в Агенция „Пътна инфраструктура“, министър Лиляна Павлова съобщи, че фрезованият при ремонтните дейности по магистралите асфалт ще бъде предоставен на общини, за да се подпомогнат ремонтите на тяхна територия на пътни участъци, които са в много лошо състояние.

Така ще подкрепим местните власти в процеса на поддържане и обезопасяване и на общинските пътища, каза още тя и допълни, че това е стъпка в посока осигуряване на все повече инвестиции в качеството на пътната мрежа в страната в дългосрочен план.

Предвид ограничения бюджет и невъзможността да бъдат предоставени допълнителни средства за рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа, фрезованият от ремонтите по автомагистралите материал, който ще бъде около 60 хил.куб.м, ще може да бъде използван за изкърпването на малките пътища.

Местните власти, които желаят да получат материала, трябва да заявят това в Националното сдружение на общините. То ще събира и обобщава заявките като приоритизира най-спешните обекти. Съгласуваният с министъра на финансите списък ще бъде представен за одобрение в Министерския съвет.

Споделете: