И България ще има своя „Лувър“

Утре ще се  подпише договор за безвъзмедна финансова помощ за новия музеен комплекс

На 21 юни министърът на културата Вежди Рашидов и  ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова в присъствието на министър Лиляна Павлова ще сключат договор за безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.1-05/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Средствата за проекта „Национален музеен комплекс” ще бъдат предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Стойността на безвъзмездната финансова подрепа е в размер на 27 251 872 лева, а договорът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца.

Бъдещият Национален музеен комплекс, наричан още  неофициално „Българският Лувър”, ще се намира в сградите на   на бившето МЕИ – теренът между бул. „В. Левски” и улиците „Московска”, „19 февруари” и „Оборище”.

Музейният център ще има големи експозиционни площи, зали за гостуващи изложби, модерни фондохранилища и реставрационни ателиета с обща разгъната площ от 21 000  м².

Вътрешният двор с площ  500 кв.м  ще се преустрои в скулптурен център.

 

Споделете: