Лек ръст в сектор „Строителство“ по данни на НСИ

Сградното строителство с минимален ръст от 0.2% спрямо м. март

 

По предварителни данни на НСИ през април 2012 г.,  индексът на продукцията в сектор „Строителство” е с 0.2% над нивото от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение с 4.0% на строителната продукция през  април 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 г.

През април 2012 г. индексът на произведената строителна продукция е над равнището на предходния месец, като продукцията от  гражданско/инженерно строителство се увеличава с 0.3%, а от сградно строителство – с 0.2%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през април 2012 г. се определя  предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването, изчислено от календарно изгладени данни, е 9.2%, а сградното строителство се
увеличава с 0.1%

Споделете: