Над 50% сива икономика в строителството

С най-голям дял на сива икономика у нас са секторите строителство, туризъм и здравеопазване

 

Проучване на Националния център „Икономиката на светло“ показва, че сивата икономика в България през 2011 г. е намаляла, но само при продажбата на стоки, но при услугите остава висока.

До 50-60% достигат случаите на проява на сива икономика при предоставяне на услуги в секторите строителство, туризъм и здравеопазване, чийто общ „сив“ дял е най-голям за страната.

В здравеопазването сива икономика може да се разбира и като корупция, информират от центъра. С най-нисък дял на практики на сивата икономика са пощенските услуги и машиностроенето – около 10-12 процента.

Индексът „Икономиката на светло“, който центърът прави, се увеличава от 63,97 пункта за 2010 г. на 67,40 пункта за 2011 година

Данъци и доходи се укриват най-вече в сферите, свързани с крайно потребление от физически лица. При големите фирми, особено при външните инвеститори, те са изключение, посочват от Центъра.

Всъщност индексът показва процента на легално произвеждания у нас Брутен вътрешен продукт. Експертите отчитат, че се подобряват почти всички компоненти на индекса.

Влошаване има най-вече при събирането на ДДС и при търговията с други страни от ЕС. Тези показатели обаче не са окончателни, защото данните за тях излизат от НСИ през есента.

Проблеми има и при конкурсите за обществени поръчки, сочи изследването. Те са свързани не толкова с даването на подкупи, колкото с формулирането на условията на конкурсите за обществени поръчки, които предопределят победителите.

Значително се увеличава и общественият натиск срещу практиката за укриване на доходи. Точно този натиск направи възможни промените в нормативните актове, свързани с глобите и за работници, които се трудят без договор.

Експертите на Национален център „Икономиката на светло“ подготвят и ще предложат законодателни промени, които да помогнат за изсветляване на бизнеса. Сред тях обаче няма да има предложение за плащане на заплатите само по банков път.

Повечето сигнали за сива икономика, получавани в Центъра, са анонимни, защото хората не се осмеляват да застанат с имената си зад тях, поради страх от санкции и уволнение. Телефонът, на който може да се подават сигнали за нерегламентирани бизнесотношения е 0800 123 58. Сигнали може да се пращат и на сайта http://www.ikonomikanasvetlo.bg.

Сивата икономика в България и в Румъния е на най-високо ниво в ЕС – над 30 процента, отчитат от Национален център „Икономиката на светло“. Средната за ЕС по данни на Европейската комисия е между 15 и 17 процента, като в Германия, Дания и Австрия тя е в порядъка на 10 – 12 процента, а в Гърция и Италия в рамките на 30 процента от БВП.

Споделете: