Обновяват резиденция „Евксиноград”

Проектът на стойност над 9 млн. лв. е по ОПРР

Днес, 24.09., министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще присъства на подписването на договор за обновяване на резиденция „Евксиноград”.

Проектът по Оперативна програма „Регионално развитие” е на приблизителна стойност от 9.8 млн. лева.

Подписи под договора ще сложат Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОПРР и Росен Желязков, главен секретар на Министерския съвет.

Споделете: