Около 7% е спадът в строителния сектор през първата половина на 2012 г.

Камарата на строителите откри свой нов офис  в Добрич

Спадът в строителството е около 7% през първото полугодие на тази година, заяви днес в Добрич при откриване на новия офис на областното представителство на Камарата на строителите нейният председател Светослав Глосов.

Спадът се чувства и в секторите, на които се е крепило строителството през последните години, каза още Глосов и поясни, че има предвид инфраструктурното строителство.

Обяснението за тази тенденция е, че един по един приключват големи обекти в инфраструктурата. В сегашния момент има много обекти, но те са на по-малка стойност. На практика като бройка обектите, които се строят, са повече, но като пари цифрите са по-малко.

От Камарата на строителите изразяват надежда в следващия програмен период да се почувства подем в строителството. По тяхна информация в бюджета за следващата година са предвидени средства за проектиране, тъй като 2013 г.  е времето за подготовка на следващия програмен период, за да бъдат усвоени европейски средства.

През последните години именно това са средствата, благодарение на които строителният бранш се издържа, подчерта Светослав Глосов. През следващата година държавата единствено ще съфинансира европейски проекти.

90% от изпълняваните от строителния бранш проекти у нас са финансирани от ЕС. Около 4200 са строителните фирми, вписани в централния професионален регистър. Строителството е динамичен процес, има фалити на фирми, изникват нови, отбеляза Светослав Глосов. Има процеси, при които малки строителни фирми увеличават своя обем и обратно, както има и прекратяване на работа на малки фирми.

За сравнение преди 5 години регистрираните строителни фирми у нас са били 6000. От тях около 100 са чужди фирми.

На фона на цялостната картина в страната, Добрич е сравнително добър регион и това се дължи предимно на курортното строителство, каза Светослав Глосов. Въпреки че през последните няколко години този тип строителство е намаляло, сега се наблюдава раздвижване, благодарение на появата на руски инвеститори.

Като цяло за страната именно инвеститорите при курортното строителство доста осезаемо влияят на процесите, допълни Светослав Глосов. По думите му, за Добрич предстои период на сериозно строителство с 6 лота по обновяване на водния сектор и това ще раздвижи доста сериозно строителния сектор в региона.

Споделете: