Тенденциите при първичната преработка на дървесина и дърводобив ще привлекат интереса на български и чуждестранни производители.

Споделете: