Провежда се Четвъртата национална конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“

Форумът се организира от Камарата на строителите в България и Българска асоциация по водите

111

Днес, 25 ноември,  министър Ивелина Василева участва в откриването на Четвъртата национална конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР“, съобщиха от пресцентъра на МОСВ. Форумът се организира от Камарата на строителите в България и Българска асоциация по водите.

„Най-важната цел на нашите усилия е подобряване качеството на живот на гражданите на България“, заяви министър Василева. Тя отправи специални благодарности към бенефициентите на ОПОС – общините, които продължиха да разплащат проектите, и на строителните фирми, които останаха на обектите си, и те продължават да бъдат изпълнявани, въпреки трудностите.

„Вече имаме добра новина и това е отблокирането на средствата от Европейската Комисия. Започна редовното разплащане по проектите и усилената работа. Задачите сега са свързани с това да минимизираме очакваната загуба, да нормализираме темпото на работа и да го ускорим така, че да приключим в рамките на сроковете за допустимост на програмния период, а именно до края на 2015 г. Отблокирането на средствата е само първата стъпка.“, допълни Ивелина Василева.

Тя представи напредъка на ОПОС 2007-2013 към настоящия момент и изрази увереност, че изграденият опит и капацитет в сектора ще допринесат за успешното финализиране на настоящия програмен период. „Експертите в МОСВ имат пълна готовност и мобилизация да продължим добрия диалог и комуникация между всички участници във веригата по управление на европейските проекти – управляващи органи, бенефициенти, изпълнители. Разчитаме на БАВ и на Камарата на строителите в България, които до този момент са били винаги насреща, за да обсъждаме реализацията на ВИК реформата и доброто изпълнение на проектите. Очакваме със съвместни усилия да подобрим и опростим начина на управление на икономически изгодни и ефективни проекти.“, посочи министърът.

В заключение министър Василева изрази надежда за бързо одобрение на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, за да започне реализирането на проекти още в началото на следващата година, без да се допускат нулеви периоди за новия програмен период.

Споделете: