Спират строителството в Иракли

Проверка на ДНСК установи незаконно строителството на повече сгради от издадените разрешителни

Днес, 14.01.2013г., след разпореждане на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, служители на ДНСК извършиха проверка по документи и на място на строежи, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Проверени са: „Ваканционно селище – 9 бр. едноетажни ваканционни бунгала – А1-А9; 5 бр. – двуетажни ваканционни бунгала Б 1-Б5 и 3 бр. складове В1-В3 с басейни, находящ се в землището но с. Емона, м. Кладери, ПИ 27454.23.63; „Ваканционен клуб – І –ви етап къщи К1а, К1в, К1с, К2а, К2в, находящ се в землището на с. Емона, местност „Кладери, ПИ 27454.23.85 и „Ваканционен клуб – ІІ –ри и ІІІ –ти етапи  Втори етап – Плажен ресторант, Спа център, къщи К3а, К3б”; Трети етап – Рецепция, Къща  К5А, Къща  К5Б, Къща  К5С, Къща  К6А,  Къща  К6Б, Къща  К6С, Къща  К7А, основен и детски басейн, находящ се в землището на с. Емона, местност „Кладери, ПИ 27454.23.85;

При проверката се установи, че в нарушение на условията на влязло в сила Решение № БС№10-6/11.08.2011г. по оценка въздействието върху околната среда, в имот 27454.23.63  се извършва строителство на 14 бр. къщи и 3 бр. складове, вместо 12 бр. еднофамилни къщи, плажен бар и басейн, както е в оценка за въздействието върху околната среда.

В имот 27454.23.85 са изградени  14 бр. къщи, ресторант, спа център, открит басейн и рецепция, вместо 8 еднофамилни къщи, резиденция от осем стаи и шест апартамента с подземен гараж, басейн, ресторант, спа център, механа и плажен бар, както е в Решението по ОВОС.

При проверката не са представени сключени договори за предаване на отпадъците на лица, притежаващи съответното разрешение за дейности с отпадъци, което също е задължително условие по ОВОС. Неизпълнението на условията в Решението по ОВОС е нарушение и на изискванията на ЗУТ, което е основание за спиране на строежа.

За установените законови нарушения са съставени два Констативни акта за спиране на строежа.

В  срок от 7 дни актовете могат да бъдат обжалвани, след което ще бъдат издадени заповеди за спиране на всички строителни работи на двата обекта.

Споделете: