Спират строителството на къща за гости в местността „Белинташ“

Строежът  нарушава условията за строителство

Проверка на строежа „Къща за гости“ в поземлен имот в с. Врата, община Асеновград, област Пловдив, установи, че той се изпълнява в нарушение на условията за строителство в охранителната зона на „Тракийско скално светилище Белинташ“, съобщиха от пресцентъра на МРРБ

Служители при РО НСК Пловдив при РДНСК Южен централен район извършиха проверката по документи в общинска администрация гр. Асеновград, в Регионален исторически музей и на мястото на строежа в поземления имот в с. Врата.

Проверяващите установиха, че инвестиционните проекти не са съгласувани с Министерство на културата, каквито са изискванията на Закона за културното наследство.

Съставен е констативен акт за спиране на строежа. След изтичане на седемдневния срок за възражения по него ще бъде издадена заповед за спиране на строежа.

Припомняме, че проверката стартира на 18 май тази година по разпореждане на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Екатерина Захариева.

Строежът попада в охранителната зона на недвижима археологическа  културна ценност „Тракийско скално светилище Белинташ“, съгласно заповед на министъра на културата от 02.06.2010 г. за определяне границите и режимите на ползване на територията и охранителната зона.

Със заповед на министъра на културата от 19.10.2010 г. на „Тракийско скално светилище Белинташ“, разположено в землището на с. Сини връх, община Асеновград, област Пловдив с категория „национално значение“ е предоставен статут на археологическа недвижима културна ценност.

Споделете: