Столична община кандидатства с проект за енергийно обновяване на 3 училища, 1 детска градина и дневен център

Проектното предложение е по схема BG 04-02 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“

Столична общинаДнес, 9 февруари, Столична Община подаде проектно предложение по схема BG 04-02 „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Проектът включва рехабилитация на вътрешно-отоплителни инсталации в 3 училища и 1 детска градина и ремонт на вътрешна топлопреносна инсталация в сградата на Дневен център „Света Марина“ и е на стойност 482 503 евро.

Предвидените дейности са подмяна на разпределителната мрежа, смяна на отоплителни тела, въвеждане на контролна система в абонатните станции за програмиране на регулирането на топлоподаването в зависимост от температурата на въздуха в обитаемите помещенията, през нощта и почивните дни и др.

„Основното, което целим с изпълнението на проект,а е намаляване на крайното потребление на енергия. След изпълнението на предписаните мерки за повишаване на енергийната ефективност, очакваме спестяване на енергия в размер на 654,331 MWh/год., спестяване на емисии СО2 в размер на 208,78 t/год., както и увеличаване на комфорта, подобряване на качеството на жизнената среда, и намаляване на здравните рискове.“ – каза заместник кмет Ирина Савина.

От успешното реализиране на проекта ще се ползват ученици, учители, социални работници и персонал от 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, 138 СОУ „Проф. Васил Златарев“, 125 СОУ „Проф. Боян Пенев“, ЦДГ № 149 „Зорница“ и Дневен център за лица с ментални увреждания „Света Марина“.

Споделете: