Строят социални домове за деца в 19 общини

Общата субсидия за одобрените 19  проекта е 15 288 900 лв.
Днес, 5 октомври, от пресцентъра на   ДФ „Земеделие” съобщиха, че 16  общини с одобрени проекти за социални центрове, предвидени в Националната стратегия за деинституционализация на децата в България, вече подписаха договорите си за подпомагане с ДФЗ.
Останалите три общини ще подпишат договорите си в срок от 15 работни дни от получаването на писмо за одобрение.
Общата субсидия за одобрените 19  проекта е 15 288 900 лв. и е осигурена от бюджета на мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Румен Порожанов  призова представителите на общините да започнат строително-монтажни дейности в най-кратки срокове и да приключат проектите си до края на 2013 г., тъй като националната стратегия предвижда до март 2014 г. децата да бъдат изведени от институциите едновременно и деинституционализацията да заработи ефективно.
Приемът на предложения за строеж на центрове за социални услуги по мярка 321 приключи на 26 юни, а проектите бяха одобрени на 24 септември тази година.
Със субсидиите ще бъдат изградени домове в общините Стражица, Пордим, Долни Чифлик, Левски, Берковица, Кула, Елена, Елхово, Бяла, Павликени, Луковит, Свиленград, Правец, Крушари, Котел, Тутракан, Исперих, Белоградчик и Момчилград.

Споделете: