Студентът Цветан Василев спечели първата награда в конкурс за есе на МРРБ

Конкурсът на МРРБ за есе на тема „Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?” приключи, победителите са 3-ма

 В МРРБ днес се състоя заседание на комисията за провеждане на конкурса за есе на тема „Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?”.

Комисията излъчи трима победители.

Първото място беше присъдено на Цветан Димитров Василев, студент в специалност „Бизнесадминистрация” в Нов български университет. Той печели парична награда и среща с еврокомисаря по регионалната политика Йоханес Хаан

Втората награда беше присъдена на Лидия Стефанова Василева, специалност „Администрация и управление” в НБУ.

Третата награда спечели Моника Райнова Петрова, специалност „Европеистика” в Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Втората и третата награда са парични.

Председател на комисията беше Николина Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. В журито участваха още Борислав Димитров – съветник в Представителството на Европейската комисия в България и Даринка Първанова – държавен експерт в отдел „Анализи, прогнози и връзки с обществеността” в МРРБ.

Комисията класира постъпилите есета по три основни критерия:

да отговарят на поставената тема и указания в поканата формат, да предлагат конкретни виждания за развитието на Дунавския регион и да отговарят на художествено-публицистичните изисквания за написване на есе.

Конкурсът се проведе от 15 май до 15 юни 2012 г.

 

 

Споделете: