С 1.2% се е увеличила строителната продукция през м. август 2012 г. в сравнение със същия период на 2011 г.

Ръст при гражданското/инженерното  строителство, спад при сградното

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), през август 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.3% под равнището от предходния месец.

Данните сочат още увеличение от 1.2% на строителната продукция през август 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година.

През август 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.2%, а от сградното строителство намалява с 0.7%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през август 2012 г. се определя предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът, изчислен от календарно изгладени данни, е 7.0%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 3.0%.

 

Споделете: