С 11.3% по-малко въведени в експлоатация нови жилищни сгради през 3-тото тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на 2011 г.

Най-много нови сгради са въведени в експлоатация в Бургас

 

По предварителни данни на на Националния статистически институт, броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2012 г. е 596, като спрямо съответното тримесечие на предходната година намалението е 11.3%.

Новопостроените жилища в тях са 2652 или с 18.4% по-малко.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Бургас – 126 сгради с 861 жилища в тях, Варна – 99 сгради с 485 жилища, и Пловдив – 45 сгради със 179 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2012 г. е 217.7 хил. кв. м, или с 11.6% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2011 година.

Жилищната площ също намалява с 14.3% и достига 136.4 хил. кв. метра.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 75.8 кв. м през третото тримесечие на 2011 г. на 82.1 кв. м през същото тримесечие на 2012 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Разград – 158.0 кв. м и Ловеч – 147.5 кв. м, а най-малка – в областите Хасково – 55.2 кв. м и Враца – 70.4 кв. метра.

Споделете: