С 3.1% е намаляла строителната продукция през януари 2013 г. спрямо същия месец на предходната година

Намалението се дължи предимно на отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство

По предварителни данни на Националния статистически институт, през първия месец на настоящата 2013 г. индексът на продукцията в сектор
„Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 3.8% над равнището от предходния месец – декември 2012 г.

Календарно изгладените данни показват намаление от 3.1% на строителната продукция през януари 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г.

През януари 2013 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 6.7%, а от сградното строителство – с 1.6%.

На годишна база намалението на строителната продукция през януари 2013 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, при което намалението, изчислено от календарно изгладени данни, е с 6.1%, а при сградното строителство – с 0.9%.

Споделете: