„Тодор Александров Офиси“ вече с разрешение за ползване

 ТАО предлага за отдаване  под наем 6. 470 кв.м

Близо до центъра на  София  нова модерна офис сграда очаква своите наематели.

„Тодор Александров Офиси“ (TAO) наскоро получи разрешение за ползване и площите вече могат да бъдат наемани от местни и международни компании.  Инвеститор на проекта е Ерсте Груп Иморент АГ, водеща финансова компания в Централна и Източна Европа

TAO привлича със своето модерно офис пространство, което предоставя голяма гъвкавост и комфорт, като същевременно отговаря на най-високите изисквания и нужди на местните и международни компании,” каза Мира Карабиберова, мениджър недвижими имоти в Ерсте Груп Иморент България ЕООД.

Новата сграда предлага обща отдаваема площ от 6,470 м2, разположени на 10 етажа, три подземни нива със 72 паркоместа, както и партер с търговски и обслужващи площи.

“Близостта до центъра на София осигурява на компаниите отлична видимост в новия бизнес квартал на българската столица,” подчерта още Карабиберова.

Ерсте Груп Иморент е австрийска компания, която развива дейност в 13 страни в Централна, Източна и Югоизточна Европа.

Ерсте Груп Иморент България ЕООД, като 100% дъщерна фирма, е основана в София през 2004 г. и оттогава се е утвърдила като надежден и компетентен партньор във финансовите операции с недвижими имоти и развитието на проекти.

За близо десетгодишното си присъствие на българския пазар, Ерсте Груп Иморент България ЕООД е предоставила лизингово финансиране на повече от 70 компании от всички отрасли. Лизинговите активи включват промишлени и логистични обекти, офис- и многофункционални сгради, хотели, техника и промишлено оборудване, както и транспортни средства.

За контакти:

Мира Карабиберова

Tel.: 02 930 41 25, 930 41 00, 0 88 44 66 042
 www.erstegroupimmorent.bg

Споделете: