Увеличението на строителната продукция през юли е с 1.5% , по данни на НСИ

Лек ръст в строителството по данни на НСИ

По предварителни данни на НСИ през юли 2012 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”,  изчислен въз основа на сезонно изгладени данни
,  е с 1.5% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 3.1% на строителната продукция през юли 2012 г. в сравнение със същия месец на 2011 година

Месечни изменения
През юли 2012 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от  гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.2%, а от сградното строителство – с 1.1%

На годишна база увеличението на строителната продукция през юли 2012 г. се определя предимно от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където ръстът, изчислен от календарно изгладени данни, е 10.3%, докато при сградното строителство е регистрирано намаление от 2.3%

Споделете: