10 млн. лв. безвъзмездно за 3 пилотни проекта за социални жилища

Осигуряват  социални жилища в три общини по линия на ОПРР

 Ръководителят на ОПРР Деница Николова ще подпише утре, 28.06., договори по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение” с общините Видин и Дупница.

 

Церемонията ще се проведе  в зала „Пресцентър” на министерството в присъствието на министъра по управление на средствата от ЕС Г-н Томислав Дончев и на представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

По схемата допълнително ще бъде подписан договор и с община Девня.

Общият размер безвъзмездната финансова помощ на трите одобрени проектни предложения възлиза на 10 277 269,41 лева.

Проектите са пилотен модел за интегрирани интервенции по линия на ОПРР в ремонт и/или изграждане на социални жилища, допълнени с мерки по линия ОПРЧР за осигуряване на образование, заетост, здравеопазване и социално приобщаване на представители на маргинализирани групи, настанените в обновените/новопостроените социалните жилища.

 

Споделете: