10 фирми кандидатстват за изпълнение на строителството на участък 2 от Западната дъга на СОП

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата

lotОферти за изпълнение на строителството на „Път ІІ-18 Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309” са представили 10 строителни фирми, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, са на:

  • ГБС “Инфраструктурно строителство” АД;
  • Консорциум „ХСП инвест-С3”, в който участват: „Пътстрой Бургас” ЕООД,  „СК-13 Пътстрой” АД, „Хидрострой” АД и „АБ Инвест НН” ЕООД;
  •  Консорциум „Западна дъга 2015”, в който участват: „Пътстрой-92” АД, и „Пътища и съоръжения” ЕАД;
  •  Обединение „СОП Запад”, в което участват: „Трейс Груп Холд” АД и „Станилов” ЕООД;
  • ДЗЗД „Витоша 2014”, в което участват:  „Инжстройинженеринг” ЕООД и „Автомагистрали Хемус” АД;
  •  „ИСА 2000” ЕООД;
  •  Консорциум „Страбаг” ДЗЗД, в който участват:„Страбаг” АГ и  „Щрабаг” ЕАД;
  • Серениссима Коструциони СПА;
  • ДЗЗД „Европейски пътища”, в което участват:„Джи Пи Груп” ООД, „Автомагистрали Черно море” АД и „Пътстройинженеринг” АД;
  • ДЗЗД „Волуяк 2014”, в което участват:„ПСТ Груп” ЕАД и „Понсстройинженеринг” ЕАД

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала „Люлин” и е част от коридор №IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

В момента се изгражда участък 1 от Западната дъга на СОП – път ІІ-18 от км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780, с обща дължина 3,009 км.

Строителството на участък 2 включва директното трасе и реконструкция на Софийския околовръстен път в отсечката от км 0+780 до км 6+308.17. Предвидено е построяването на три пътни възли – п. в. „Стефансон“, п. в. „Ломско шосе“ и п. в. „Северна скоростна тангента“, на естакада над бъдещия бул. „Стефансон“, на нов път за гара Волуяк и т. н. Началото на обекта започва при км 0+780 или на около 70 метра след пресичането на река Какач.

Индикативната стойност на поръчката е 92 720 268 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 10 месеца.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.

Споделете: