Откриха изложба в столичното метро

Във влакчетата „пътуват“ постери със снимки, името и стойността на изпълнени емблематични за София проекти

112

В началото на тази седмица Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) откри изложба в метрото, съобщиха от пресцентъра на Столична община. Плакати, показващи успешно реализирани проекти от Столична община през първия програмен период 2007-2013, са изложени в метростанции от Първи метродиаметър.

Във влакчетата от началото на седмицата „пътуват“ постери със снимки, името и стойността на изпълнени емблематични за София проекти.

Събитието е в рамките на инициативата „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020“ на мрежата от 28 информационни центъра в България.

Това е четвъртата информационна кампания, реализирана от ОИЦ-София през тази година след конкурса за младежки проекти на тема „Да създаваме заедно европейски проекти“ и кампаниите „Популяризиране на споразумението за партньорство между България и ЕС“ и „Да спортуваме заедно“.

Областен информационен център – София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Споделете: