Обновяват уличното осветление в части на столицата

Първата фаза от проекта за модернизация  на осветлението в града е на стойност 3.3 млн. лв.

12

Започна изпълнението на проект за обновяване на уличното осветление, на стойност 3.3 млн. евро, който обхваща подмяна на осветителните тела в широкия център на София, както и по бул.”Цариградско шосе”, кв.”Дружба” 1 и 2 част и град Банкя. Това е първа фаза от проекта за модернизация и възстановяване на осветлението в града. Това съобщи заместник кметът на София с ресор „Транспорт и транспортни комуникации” Любомир Христов при проверка на монтажа на ново улично осветление на бул.”Цар Освободител”.

В същото време със средства от бюджета на общината са подменени 1000 стълба, над 50 км кабелна мрежа, 2000 електромера, от което получихме значителна икономия на електроенергия. По думите на Христов през 2015г. планираме поетапно да продължим подновяването на електрически стълбове, които периодично се оценявате, предвижда се и изграждане на електрическо осветление, където липсва такова. Над 1000 осветителни тела до момента са поставени в населени места около София, пред следващата година през първото шестмесечие се планират нови 1000.

Уличните лампи ще работят на енергоспестяващ режим и това ще намали разходите за електроенергия и поддръжка, като спестените средства ще се вложат в обновяване на осветлението и в останалите райони, посочи също Христов.

В момента се извършва и пълна инвентаризация на системата на уличното осветление със специална идентификация на всеки един от стълбовете. Това ще ни даде възможност поетапно и планирано и систематично да извършим модернизация на системата на уличното осветление, каза Христов.
Предвижда се да работи контролен център.

Споделете: