8.8% по-малко строителната продукция през юни 2013 в сравнение със същия месец на предходната година

Спад при гражданското/инженерно, лек ръст при сградното строителство спрямо м. май т.г.

По данни на НСИ е регистрирано намаление от 8.8% на строителната продукция през юни 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г.

По предварителни данни на Националния статистически интитут (НСИ) през юни 2013 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 0.1% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват намаление от 8.8% на строителната продукция през юни 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г.

През юни 2013 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство бележи намаление от 0.8%, докато сградното строителство се увеличава с 0.5%.

На годишна база намалението на строителната продукция през юни 2013 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от отрицателния темп както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, където е регистриран спад съответно от 11.9 и 6.3%.

Споделете: