БАИС организира среща-дискусия по проблемите на енергийното обновяване на сградния фонд

Форумът ще се проведе на 26 март в УАСГ, София

BAISБългарската асоциация за изолации в строителството (БАИС) организира на 26 март среща-дискусия във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

На форума ще присъстват представители на органи и организации, които участват в процеса на енергийното обновяване на сградния фонд.

Участниците в срещата ще обсъдят въпроса за компетентното подпомагане на общините в проектирането, изпълнението и контрола на качеството на изолационните системи в процеса на реализиране на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и ролята на БАИС.

Модератор на дискусия „Основни моменти при енергийното обновяване на сградния фонд и ролята на Българската асоциация за изолации в строителството в този процес” ще бъде проф. д-р инж. Димитър Назърски – член на УС на БАИС.

Организаторите на срещата ще предложат да бъдат проведени обучения на компетентни лица, представители на общините и сдруженията на собствениците в най-големите български градове на 6-те социално-икономически региони. Основната им цел ще бъде максимално точното и ясно разясняване на изпълнението и контрола на качеството на топлоизолационни и хидроизолационни системи на ограждащи конструкции, фасадни стени и покриви на едропанелни жилищни сгради.

За участие в дискусията са поканени ръководители и експерти от МРРБ, Столична община, ДНСК, НСОРБ, КАБ, КИИП, САБ, КСБ, ЕнЕфект и УАСГ.

Форумът ще се проведе на 26 март (четвъртък) 2015 г. от 14:00 ч. в Заседателната зала на Хидротехническия факултет  на УАСГ (бул. „Хр. Смирненски” 1, нова сграда, корпус „А”, ет. 2, зала 205).

За допълнителна информация ТУК!

 

Споделете: