Пазарът на недвижими имоти ще бележи тенденция на развитие

Предстои синхронизиране и обединяване на кадастралния и имотния регистър

111

Днес, 18 март, по време на втората конференция „Оценки и инвестиции в недвижими имоти“, зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков заяви, че въпреки все още продължаващата криза, пазарът на недвижими имоти ще бележи тенденция на развитие.

„Със средства от Европейския съюз България ще продължи да променя и през новия програмен период своята инфраструктура.  По Оперативна програма „Региони в растеж“ ще бъдат осигурени около 3 млрд. лева  за подобряване на визията на градовете“, обясни заместник – министърът пред участниците в конференцията.
„Ще бъдат инвестирани и над 1 млрд. лева по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“,  чиято основна цел е енергийна ефективност на жилищните сгради, но и  придобиването на по-естетичен и по – модерен облик на българските домове.

Заместник – министърът беше категоричен, че мерките, които предприема правителството, са насочени към постигане на една трайна икономическа стабилност, както за гражданите, така и за инвеститорите.

„Първите стъпки, които предприехме, са за подобряване на условията за бизнес и инвестиции“, подчерта Николай Нанков и уточни, че част от тези стъпки са и предложенията за промени в Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър.  Той съобщи, че до края на март ще бъдат входирани предложенията за промени в ЗУТ, които целят съкращаване на срокове, оптимизиране на процедури , ограничаване на лицензионни режими и разрешителни и се очаква през октомври да бъдат готови генералните промени.

„Предстои синхронизиране на кадастралния и имотния регистър и в последствие обединяването им“, съобщи още Нанков.

Заместник – министърът увери, че браншът може да разчита на категоричната подкрепа на екипа на МРРБ за осигуряването на нормативните условия, гарантиращи прозрачното и целесъобразно разходване на финансови средства, утвърждаване и защита на интересите на инвеститорите в страната.

„Необходимо е въвеждане на единен стандарт за измерване на площите. Различните начини на измерване и разликите в разбирането как точно и какво да бъде обект на измерване може да доведе до драстични разлики в стойността на имотите“, каза още Нанков.

„Ще продължим активния диалог с професионалната общност по отношение въвеждането на общи стандарти за измерване и оценка на имотите. Това ще насърчи инвеститорите, ще направи пазарите по-прозрачни и сравними един с друг и ще гарантира прозрачност и предвидимост на инвестиционния процес“, беше категоричен Нанков.

Споделете: