Новите решения в строителството ще бъдат представени на Българска Строителна Седмица 2014

Специализираната изложба ще се проведе в Интер Експо Център – София 

Новите решения в строителството ще бъдат представени на Българска Строителна Седмица 2014

Сред основните акценти на съпътстващата програма на предстоящото специализирано изложение Българска Строителна седмица, което ще се проведе в периода 19 – 22 март в Интер Експо Център – София , са Националната конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen  и дискусионният форум „Да събудим строителството“ .

Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство Buildingreen 2014 ще се състои в първия ден на Българска Строителна Седмица, а целта на форума е да се представят новите хоризонти и предизвикателства при проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с директива 2010/31/ЕС.

Експерти от различни професионални области с доказани познания и практически опит в областта на проектирането и изграждането на нискоенергийни сгради застават зад позицията, че промените в наредбите трябва да създадат реални условия за възприемане на почти нулевоенергийните сгради в България във възможно най-кратки срокове. Те предлагат да се утвърди „цялостен” и „интегриран” подход в проектирането, включващ всички специалисти още в първите фази на проекта.

На конференцията представители на Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,  на професионалните организации на КАБ, КИИП, БАИС,  НСОРБ и  бизнеса  ще обсъдят актуализацията на нормативни актове в областта на енергийната ефективност и подготовката на Национален план за насърчаване на сгради с близко до нулево енергийно потребление (СБНЕП).

Експерти от Министерството на регионалното развитие ще представят напредъка на проекта „Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран с 65 млн. лв.  по ОП „Регионално развитие”, и с какви финансови средства за ЕЕ ще разполага новата ОП „Региони в растеж 2014-2020”.  Водещи проектанти и представители на бизнеса ще представят актуални проекти и технологични решения за изграждане на енергийноефективни и „почти нулевоенергийни” сгради. Организатор на Buildingreen 2014 e ГРАДЪТ  Медиа Груп, в партньорство с  Интер Експо Център,  ОПРР; НСОРБ; БАИС, КИИП, КАБ, BGBC,  ЕнЕфект.

Дискусионният форум „Да събудим строителството“ ще е акцентът на втория ден на  специализираното изложение. Лекции ще изнесат арх. Георги Коларов, председател на Български съвет за устойчиво развитие, както и  представител на специалност “Технология и механизация на строителството” към строителния факултет на Университетът по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).

Студентски проекти ще бъдат показани и на отделна изложбена площ.  В дискусията ще се включат и Сдружение Български врати, прозорци и фасади, което тази година отбелязва своя 10 годишен юбилей. За колективно представяне, мисиите и основните цели на Сдружението председателя инж. Димитър Иванов разказва тук >>>

Специализираната изложба за енергоефективно, екологично и функционално строителство предоставя неповторими възможности за осъществяване на b2b срещи с професионалисти в строителната индустрия от България и страни от Югоизточна Европа.

Форумът ще се проведе паралелно с изложенията Sofia Logеxpo и Security Expo, като по този начин привлича по-голям посетителски интерес и увеличава ефекта за деловите участници и изложителите.

 

Споделете: