Отчита се завишено търсене на ипотечни кредити

Пощенска банка с нова по-ниска лихва за иновативния „Спестовен жилищен кредит“

Пощенска банкаПрез първата половина на 2015 г. се запазва пазарната тенденция за плавно понижение на лихвите по новите кредити за домакинствата, отчитат експертите на Пощенска банка.

Последните оповестени данни от БНБ сочат, че през май 2015 г. средният лихвен процент по новоотпуснатите жилищни кредити в лева е 5.95%, като се е понижил с 0.70 процентни пункта спрямо май 2014 г. Съответно и тенденцията към намаление на ГПР по този тип кредити, наблюдавана от 2011 г. насам, продължава и през тази година, като към май 2015 г. той възлиза на 6.45%, като понижението в сравнение с май 2014 г. е с 1.10 процентни пункта. В случай че цената на привлечения ресурс в банковата система спре понижението си в следващите месеци, то може да се очаква и постепенно спиране на спада в лихвените проценти по кредитите.

Към настоящия момент условията за взимане на ипотечен кредит са по-изгодни от тези преди кризата. Например от първи юли Пощенска банка предлага промоционални условия на иновативния „Спестовен жилищен кредит“. Новата по-ниска лихва започва от 5.50% и може да бъде автоматично намалена до 4.90% в зависимост от размера на спестяванията на клиента в банката. Специалните условия ще важат до края на месец септември.

Клиентите вече имат възможност да кандидатстват за този кредит онлайн не само през сайта на банката www.postbank.bg, но и през специализирания сайт на продукта www.savingloan.bg. Предлагането на по-изгодни условия по продуктите, паралелно с развиването на онлайн услуги и откриване на специализирани центрове за жилищно кредитиране, са част от клиентски ориентираната ритейл стратегия на банката – одобрена от новите й собственици, сред които световни канадски и американски инвестиционни фондове.

Изгодните оферти по ипотечните кредити вече доведоха до нарастване на търсенето им. Според анализаторите на Пощенска банка, интересът към този тип финансиране не само ще се запази, но и вероятно ще се завиши през втората половина на годината. Тази положителна тенденция се потвърждава от резултатите на банката, която отчете 19% ръст на новия си ипотечен бизнес за първите 5 месеца на 2015 г. спрямо същия период на миналата година. Клиентите търсят и по-големи суми за финансиране, като средният размер на кредитите, отпускани от финансовата институция в периода януари-май 2015 г., се е увеличил с 19% спрямо същите месеци на 2014 г.

Значително се е увеличило търсенето на кредити в диапазона от 60 000 до 80 000 евро, като само за първите 5 месеца от 2015 г. делът им в новия бизнес на Пощенска банка е нараснал с близо 120% в сравнение с януари-май 2014 г. Това увеличение се обяснява от една страна с благоприятните условия за финансиране при покупка на имот, а от друга със завишеното търсене на жилища с по-голяма площ, които попадат в ценовия диапазон над 60 000 евро. Брокерите на недвижими имоти отчитат засилен интерес към по-големи апартаменти, предимно тристайни, с ново качествено строителство. Нараства и броят на купувачите, които придобиват такъв тип имоти с инвестиционна цел.

Строителният бизнес реагира бързо на промените в търсенето на пазара. По данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2015 г. е с 4.9% повече спрямо първото тримесечие на 2014 г. Делът на тристайните апартаменти е 33.2% и изпреварва леко двустайните, които са 32.8%. НСИ отчита и 19% увеличение при новопостроените петстайни жилища.

 

Споделете: