Откриха Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в с. Тополи

Общата стойност на проекта за 7-те Центрове за настаняване от семеен тип е 4,5 млн. лв.

1

Днес, 27 ноември, министрите на регионалното развитие и благоустройството и на младежта и спорта Лиляна Павлова и Красен Кралев откриха първия от 7-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания във варненското село Тополи.  В центъра ще бъдат настанени 12 деца.

Успоредно с новата инфраструктура за първи път в България пилотно се прилага практиката на допълване на грижата за тези деца с финансиране по друга оперативна програма – за развитие на човешките ресурси, посочи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. С т. нар. меки мерки се провежда обучение на персонала за по-качествени грижи на децата с увреждания, като от тази програма се покриват и разходите по издръжка на социалните работници.

„Успяхме да осигурим подобен огледален проект и по Програмата за развитие на селските райони, която да обхваща по-малките населени места, където има деца с подобни потребности“, посочи още регионалният министър.
Проектът е част от интегрирана комплексна национална политика към децата и семействата, която ще бъде реализирана на територията на Община Варна, каза при откриването кметът на града Иван Портних.

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев дари спортни екипи и топки на децата от центъра.

Общата стойност на проекта за 7-те Центрове за настаняване от семеен тип е 4,5 млн. лв. и включва разходи за ново строителство, обзавеждане и оборудване. Община Варна е предоставила и 514 624.30 лв. за допълнителни строителни работи.

Общата цел на проектното предложение бе да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид услуги в общността в гр.Варна, които да заменят институционалната грижа. И 7-те Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания са предназначени за децата и младежите от Домовете за деца с умствени увреждания, Домовете за деца с физически увреждания и деца с увреждания над 3г., от Домовете за медико социални грижи за деца.
Капацитетът на всеки един от Центровете е 12 места плюс 2 места за кризисно настаняване или общо 98 места .
Два броя ЦНСТ – та са изградени в кв. «Вл. Варненчик», два в кв. „Изгрев” и три в село Тополи.
„С реализирането на Проекта ще бъде създадена възможност за закриване на част от 137 –те институции за деца и предоставянето на услуги в семейна среда според индивидуалните потребности на всяко дете“, каза министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова.

Споделете: