Нов потребителски кредит „Право на избор” от Fibank

 За първите 3 години кредитът е с фиксирана лихва от 6%

FibankНаред с новия си продукт – жилищен кредит „Право на избор”, при който клиентите могат сами да определят условията, Fibank (Първа инвестиционна банка) вече предлага и потребителски кредит „Право на избор”.

Предложението е с фиксирана годишна лихва от 6% за първите три години, като има допълнителна възможност лихвата да остане фиксирана и за четвъртата и петата година от срока на кредита.

Потребителски кредит „Право на избор” от Fibank дава допълнително спокойствие на клиентите с опцията за възстановяване на 1% на годишна база върху остатъка от главницата на кредита в края на всяка година.

Също като при жилищния кредит „Право на избор”, при потребителския кредит клиентите на банката могат да използват и допълнителна опция за гратисен период от 6 месеца на всеки 5 години от срока на кредита след първата година. Гратисният период се ползва при нужда, в случай че се появят временни финансови затруднения или други непредвидени разходи.

Максималният срок за погасяване на потребителски кредит „Право на избор” е до 10 години, като максималният размер на отпусканата от Fibank сума е до 50 000 лв. или тяхната равностойност в евро.

Потребителският кредит „Право на избор” се предлага в лева и евро, като няма такса за разглеждане на документите.

За повече информация: www.fibank.bg

Споделете: