Приключи международният архитектурен фестивал ONE ARCHITECTURE WEEK 2014

Над 80 събития с участието на над 100 организации се проведоха в Пловдив по време на десетдневния форум 

Изложба_Университетска_работилница

„Възможното невъзможно“ – под този надслов се проведе от 10 до 19 октомври в Пловдив десетдневният архитектурен фестивал ONE ARCHITECTURE WEEK.

Представители на някои от най-иновативните архитектурни студия и още над 100 архитекти, aртисти и организации взеха участие в повече от 80 събития в програмата на специализирания форум.

Седмото поредно издание на международното събитие беше курирано от екипа на архитектурното студио dontDIY и посрещна над две хиляди посетители и участници на различните събития в програмата, сред които 9 изложби, 12 намеси в градска среда, 21 акции, 6 работилници за деца, професионален Форум, партита и старт на архитектурен конкурс. Във фестивала се включиха и 93 доброволци от Пловдив, София и страната.

По време на форума в събота, 18 октомври, лектори от 7 държави и три континента, обединени от нестандартия си поглед върху архитектурата и проектантската практика, представиха новаторски идеи и проекти от различни точки на света. Акценти в програмата бяха презентацията на Жуао Руиво от португалското архитектурно студио FORA, което спечели конкурса за реновиране на площад Централен в Пловдив, носителката на Златен Лъв Нура Ал Сайех от Бахрейн, Дорийн Лиу от Китай и българката Мария Айолова от базираните в Ню Йорк “Тереформ УАН”, която за първи път презентира на родна земя иноваторски и експериментални проекти в работата с нови технологии и материали. Тя представи някои от най-впечатляващите им проекти като къща от живо дърво, строителни материали от отпадъци и корени на гъби и други примери за иновативни решения за устойчиви практики в областта на транспорта, градоустройството, инфраструктурата и разрешаването на проблема с отпадъците в населените места.

Работилница_Сблъсъкът_на_титаните

Сред най-успешните изложби бяха представянето на изследователския проект „Възможният капан“, “Световен град”, “Университетска работилница”, „Плакати за нова българска архитектура“ и други, а сред най-посещаваните акции – първото издание в Пловдив на „Пощенска кутия за приказки“ на тема „Няма нищо невъзможно“, работилницата “Сблъсъкът на титаните” и образователната инициатива „Аз създавам“ на Wishbox и ONE ARCHITECTURE WEEK, която представи пред близо 200 гимназисти различните разновидности и аспекти на професията архитект.

Сред най-впечатляващите намеси в градска среда бяха проектът „Ядрото“,  който постепенно трансформира изоставено място в Капана в активна локация за градски събития, танцовият пърформънс „ДЕ-нивелация“ на Derida Dance и инсталацията „Ключ“ на съвременния артист Иван Мудов,

Пощенска_кутия_за_приказки

В рамките на фестивала беше поставен и стартът на архитектурен конкурс за промяна на пространството пред Дом на културата „Борис Христов“ в Пловдив. Обхвата на проекта включва тротоара пред сградата, триъгълното зелено пространство и улицата, която ги разделя. В конкурса могат да вземат участие архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти с пълна проектантска правоспособност, самостоятелно или в екип. Те трябва да предадат своите проекти до 10 декември 2014 г., а необходимите изходни материали са достъпни за сваляне в сайта на фестивала.

Kонкурсът въвежда няколко нови практики в провеждането на конкурси в България. В програмата е фиксиран максималният бюджет за реализацията на проекта и е обявен и хонорара, който ще получи победителя в конкурса след сключване на договор с Общината. Самият договор, който Община Пловдив ще подпише с победителя, също ще бъде публикуван на страницата на конкурса. Процедурата по провеждането на конкурса е съобразена със Закона за обществените поръчки и е консултирана с независим юрист.

Всички тези стъпки са направени, за да бъде осигурена максимална адекватност на проектантските предложения, но и предвидимост на процеса, както за проектантите, така и за Община Пловдив. Възложител на конкурса е Община Пловдив, изпълнител е ONE ARCHITECTURE WEEK, а подготовката на заданието мина през две обществени обсъждания до сега.

Споделете: