БКДМП стартира виртуален Кариерен център за установяване и развиване на отношенията между бизнеса и образованието

Инициативата се провежда за първи път в България

 

БКДМП

 

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ стартира за първи път у нас специално разработен виртуален Кариерен център за установяване и развиване на отношенията между Бизнеса и Образованието. Това е единствената специализирана трудова борса за бранша. До момента няма друга Браншова организация,  материализирала необходимостта от привличане на млади хора в сектора и промяна в облика на професията.

Целта на Кариерния център е корелация между лицата, търсещи активно своето място на пазара на труда, притежаващи нужната квалификация, знания и опит и така необходимите на мебелния бранш и дървообработващия сектор кадри, които да заемат, обявените от тях, вакантните места.

Ученици, студенти и безработни лица ще имат възможността да публикуват своите автобиографии и проекти, които ще бъдат достъпни за всички фирми – членове на Камарата и представители от бранша. Това ще спомогне за улесняване комуникацията и информираността между работодател – служител. Виртуалният Кариерен център може да бъде открит на сайта на БКДМП – www.timberchamber.com .

Проектът стартира със следните дейности:

– Изготвяне, популяризиране и разпространение на телевизионен клип и рекламни материали, които да представят атрактивната страна на професията;

– Организиране на Ден на отворените врати в предприятията за  20 преподаватели;

– Посещения на предприятия от минимум 120 деца от прогимназиален етап на обучение в региони  с концентрация на фирми за производство на мебели и дървообработване;

– Награден фонд за студенти и ученици по определени критерии- награди за постигнати успехи за 6 студенти от ЛТУ и 21 ученици от професионални гимназии;

– 5 семинара за работодатели ;

– Организиране на  специализирана трудова борса за бранша в рамките на Светът на мебелите и Техномебел 2014. Специализираните изложения ще се проведат в периода 1 – 5 април 2014 г. в Интер Експо център – София.

Този проект ще допринесе за интегрирането на дуалното обучение.

 

 

Споделете: