БАИС ще проведе семинар за новите изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти

Семинарът ще се състои на 31 юли в УАСГ, гр. София

BAISНа 31 юли Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС) ще проведе  семинар на тема „Нови изисквания към декларацията за експлоатационните показатели на строителните продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) №305/2011 г.”

Форумът ще се проведе в гр. София, УАСГ, корпус Б, етаж 3, Заседателна зала на Строителен факултет.

Лектор на семинара ще бъде Кристина Цалова, началник отдел «Оценяване на съответствието»,  МРРБ.

Такса за участие – 60 лв. с ДДС

Желаещите да участват трябва да изпратят попълнена регистрационна карта и копие от платежно нареждане на e-mail: bais.bg@gmail.com или факс: 02/963 10 71 до  30 юли 2013 г.

За повече информация:

БАИС

тел: 02/963 10 71; 0886 38 61 92

Желя Тулилова, Технически секретар на БАИС

www.bais-bg.com

 

Споделете: