Хабитат България в партньорство с Винербергер започна изграждането на четири еднофамилни къщи в Община Костинброд

Проектът със социална насоченост е нагледен пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор

winwrberger-1

Хабитат България, с подкрепата на Община Костинброд, започна реализацията на проект със социална насоченост за изграждане на четири броя самостоятелни едноетажни къщи.

Всяка от сградите е с близо 96  кв.м жилищна площ и е предназначена за млади семейства с непълнолетни деца и доказани жилищни нужди. Строителната дейност по проекта стартира в края на месец юни 2013 г. и ще продължи до месец ноември 2013 г. в имот, закупен от организацията в гр. Костинброд.

Жилищата ще се изплащат за срок до 20 години, на равни месечни вноски на база себестойност, без оскъпяване, само с инфлационна корекция за периода. Организацията предвижда изграждане на две от жилищата през тази година, а останалите две през следващата 2014 г.

Хабитат България привлича за изпълнението на проекта корпоративни партньори, така че значителна част от вложените материали да са на заводски цени.

За Хабитат България партньорството с компанията Винербергер е пример за успешна практика между бизнеса и неправителствения сектор. За изграждането на къщите компанията-производител предоставя най-доброто решение, а именно: използването на модерните и ефективни материали за изграждане на външни и вътрешни стени – керамичните блокове Porotherm и керемидите Tondach. По-този начин жилищата оптимално ще удовлетворят високите изисквания за енергийна ефективност, комфорт на обитаване и дълготрайност на строителната конструкция. Благодарение на използването на материали, притежаващи високи изолационни качества, проектът е отличен пример за енергийно-ефективно строителство.

Осигурява се също и участие на доброволци за по-голяма част от строителните дейности, което значително намалява разходите за труд. Организацията има дългогодишни традиции в работата си с международни групи от доброволци в рамките на програмата си Global Village. За предстоящите строителни дейности в гр. Костинброд се очакват доброволчески екипи от големи корпоративни компании, групи от ученици и студенти от цял свят.

Чрез поредица от информационни срещи със съдействието на община Костинброд и Столична община – Район „Надежда“ и Район „Връбница“, Хабитат България осъществява процес на идентифициране на подходящи бенефициенти по проекта. Одобрението на кандидатите за настаняване в жилищата ще бъде решение на членовете на предварително сформирана Комисия за оценка и избор на семействата, в която ще вземат участие представител на Община Костинброд, представители на Управителния съвет на Хабитат България, както и представител на консорциума Винербергер, осигуряващ основната част от строителните материали за жилищата.

Водещите критерии за избор на кандидати са:

–  Лицата да са български граждани, които живеят/работят през последните 5 години в населените места в Община Костинброд или Столична община – Район „Надежда“ или Район „Връбница“;

–  Да не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти и да не са носители на право на ползване на такъв имот или реално обособена част от него;

–  Да не са носители на право на строеж, включени в индивидуално или групово жилищно строителство, или член-кооператори в жилищностроителна кооперация;

–  Да са семейства с едно, две или повече непълнолетни деца или да са родители, живеещи на семейни начала, на непълнолетни деца;

–  Да имат месечен доход на семейството не по-малко от 600 лв. и не повече от 1000лв.;

–  Да желаят да участват с доброволен труд при изграждането на жилищата.

Habitat for Humaity International

Habitat for Humaity International е глобална организация, работеща в обществена полза, посветена на каузата за елиминиране на мизерните жилищни условия. От основаването си през 1976 г. до момента Хабитат е построила и ремонтирала повече от 600 000 достойни и достъпни жилища, същевременно подпомагайки жилищните условия на повече от 3 милиона души в над 90 страни по света.

Хабитат в България

Хабитат работи в България от 2001 г., като основните дейности на организацията са насочени в следните стратегически направления: изграждане на базови нови къщи, микрофинансиране за подобряване на жилищните условия, жилищна енергийна ефективност и застъпничество.

До момента Хабитат България е построила 8 нови жилища, като с проекта в Костинброд организацията възобновява строителната и доброволческата си дейности в България.

Хабитат България си сътрудничи с местни организации, като допълва стойността на предоставяните от тях услуги. Организацията реализира успешни партньорства и с местни държавни и общински структури. В допълнение на разрешаването на неотложни жилищни проблеми, дейностите на Хабитат България са насочени и към провеждането на обучения по финансова грамотност, подобряване на санитарните и хигиенни условия, както и осъществяване превенция на миграцията от селските райони в страната на населнието с ниски доходи.

Към днешна дата  Хабитат България е подпомогнала над 1 900 партньорски семейства в цялата страна. За повече информация посетете www.habitatbulgaria.org

 

Винербергер

Винербергер разглежда икономиката като неделима част от обществото, поставяйки си сериозни цели за подпомагане на неговото развитие. Наш дълг е да служим на хората и да създаваме ценности за всички. Ние дефинираме отговорността като съвкупност от етични действия, честна комуникация, активно и прозрачно участие в развитието на икономическата ни среда, лична отговорност за нашите действия и поведение.

Като доставчик на решения от строителни материали, наша цел в държавите, в които сме представени, е да използваме наличните продукти, знания и опит за създаване на възможно най-големи ползи за обществото.

Нашият фокус е върху дарения в натура, с които да се помогне на хора, засегнати от непредвидени обстоятелства или нещастие. Във всяка страна ние работим заедно с национални организации , стремейки се чрез конкретни проекти да генерираме по-големи ползи за хората в нужда. Например, доставяме на такива организации безплатни строителни материали за изграждането на жилища, учебни заведения, дневни центрове и болници, като същевременно оказваме помощ в процеса на проектиране и реализиране на сградите, обучаваме и консултираме персонала зает с проекта и т.н.

 

За допълнителна информация www.wienerberger.bg

 

 

Споделете: