Асоциация на професионалните паркетчии е учредена вече и в България

Националното състезание за монтаж на паркет ще се проведе на 21-22 март

В края на 2012 г.  беше учредена БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ  ПАРКЕТЧИИ (БАПП).

До този момент в нашата страна липсваше сдружение, което да изразява специфичните интереси на  гилдията и да обедини монтажниците и производителите на естествен паркет,  както и  останалите производители на комплекса от материали, свързани с масивните подови настилки: замазки, грундове, лепила, лак, масла.

Основната цел на Асоциацията  е подпомагане на обучението и развитието на уменията и използването на модерни  технологии за монтажа на подови настилки.

Все още в България няма учебно заведение, в което хората, желаещи да упражняват професията паркетчия, да могат да получат  съответната квалификация. За сравнение – в европейските държави съществуват специализирани училища и за получаване на квалификационно удостоверение  са необходими 3 години обучение.

За издигането на професионализма на българските паркетчии на европейско ниво, БАПП организира първото националносъстезание у нас,  както и с  провеждането на  професионални курсове и семинари.

Състезанието  представлява интерес за  широк кръг хора: монтажници, производители и потребители.

Национални състезания се провеждат в  почти всички европейски страни.

От  1997  г.  се организират  европейски състезания  (European Parquet Layers Competition), провеждани в  различни европейски държави: Германия,  Франция, Холандия, Полша, Австрия, Румъния.  Предстоят в Чехия (2014) и Италия (2016).

Състезанието  в България ще  се  проведе  от  21  до  22  март,  в  рамките  на  изложението  Българска строителна седмица (20 – 23.03.2013) с подкрепата на  Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД.

Състезанието е подкрепено още от Европейската Асоциация за професионално обучение на паркетчии (Professional Training in Parquet Layer and Flooring Technology Europe) и лично от президента й г-н Heinz Brehm.

Целите на Българската Асоциация на професионалните паркетчии (БАПП) са амбициозни и представляват обща задача на всички български и европейски  доставчици и производители на естествен паркет и материали и технологии, свързани с  монтажа му.

Споделете: