Какви са правата ни на родните морски плажове?

Права на потребителя и задължения на концесионера/наемателя на българските морски плажове

Във връзка със завишения интерес към състоянието на морските плажове през летния туристически сезон, Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува основни права на потребителя на услугата и задължения на концесионера/наемателя на морския плаж.


ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

1. Свободен и безплатен достъп до морския бряг
2. Право на поставяне на собствени плажни принадлежности -ползване на  не по-малко от 50% от активната плажна площ
3. Право на здравно и медицинско обслужване
4. Улесняване придвижването и ползването на плажните услуги от хората с увреждания
5. Право на ползване на тоалетни, преоблекални, душове с течаща вода


ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА/НАЕМАТЕЛЯ:
1. Да не събира входни и други такси за морския плаж
2. Да постави  указателни табели със схеми на отделните зони, условията на концесията и цените на предлаганите туристически услуги
3. Да обезопаси прилежащата акватория
4. Да извършва санитарно-хигиенно поддържане
5. Да не допуска незаконно строителство

Сигнали за констатирани нарушения могат да се изпращат на следния e-mail адрес: plajove@mrrb.government.bg.

 

Споделете: